Beställ från oss, hjälp Östersjön

22/11-5/12  donerar vi 5% på varje produktens värde

Östersjön är vårt enda hav – det hav vars välmående vi vill återställa.

Tiden håller på att rinna ut, och nu behövs nya som engagerar sig samt omedelbara och konkreta åtgärder. Var och en av oss kan genom sitt eget agerande påverka tillståndet i Östersjön.
Östersjön

Hjälp Östersjön med Mirror Line

Genom att beställa en glasvägg, garderob eller skjutdörrar från oss t.o.m. den 5 december ökar du summan vi kommer att donera till John Nurminens Stiftelse. 5% av produktens värde doneras.
För att få fler att delta har vi även bestämt oss att leverera alla våra produkter till HELA SVERIGE, både via vårt showroom i Täby och direkt från webbutiken.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

Östersjöns situation

Östersjön

Övergödningen är det största och mest synliga miljöproblemet i Östersjön. Trots att utsläppen av näringsämnen som övergöder havet har halverats sedan 1980-talet lider Östersjön fortfarande av synliga tecken på övergödning såsom stora områden med cyanobakterier, eller i vardagligt tal blågröna algblomningar, grumligt vatten, slemmiga stränder och syresvinn nära havsbotten.

Varmare vatten kan påskynda nya främmande arters etablering i Östersjön. En del av de nordiska arterna som anpassat sig till Östersjöns förhållanden kan dock inte snabbt anpassa sig till den framskridande förändringen. Detta leder till att artbeståndet i havet förändras.

Läs mer om Östersjön och dess situation här.

Beställ din drömförvaring senast på den 5 december

5% av produktens värde doneras till arbetet att rädda Östersjön.

Beställ direkt från webbutiken